Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği

Diyarbekir


1996 yılında kurulan DKVD, Diyarbakır’ın somut ve somut olmayan kültürel ve tabii değerlerin korunması, toplumsal hafızanın belgelenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturmak amaçlı eğitim ve sosyal etkinlikler yapmasıyla tanınıyor.

Kültür ve doğa yaşamın sürmesi için temel ögeler. Kültür ruhsal beslenmemizi sağlarken, doğa fiziki varlığımızın ana ögesi. Bu bağlamda kültürel ve doğal değerlerin korunmasını hak temelli yaklaşım olarak değerlendiren ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten DKVD, kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve arşiv konularında işbirliği veya deneyim paylaşımına açıktır.