Göç ve İnsani Yardım Vakfı

Diyarbekir


Göç ve İnsani Yardım Vakfı 16.07.1999 tarihinde Mersin’de kuruldu. 2010 yılı itibari ile Merkez olarak Diyarbakır’da Çocuk Hakları alanında faaliyetlerine devam ediyor. Göç ve İnsani Yardım Vakfı’nın  kuruluş-çalışma perspektifine dayalı olarak benimsediği üç temel çalışma alanı; çocuk hakları, kadın hakları, ekolojidir. Vakıf ağırlıkla çocuk hakları alanında hak temelli çalışmalar yürütmekte ve eğitim fırsat eşitliğine ulaşamayan çocuklar için eğitim bursu desteği, çocukların ve ebeveynlerin/bakım verenlerin güçlenmesine destek olmak amacıyla çocuk hakları konusunda atölye çalışmaları, araştırma-uygulama projeleri, hak temelli izleme ve raporlama, ekonomik ve hukuki destek çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Göç ve İnsani Yardım Vakfı; çeşitli nedenlerle göç etmiş/göçe zorlanmış ve dezavantajlı durumda bulunan çocuklara çalışmalar yürütmektedir. Vakıf’ın çocuklarla çalışma yürütürken temel yaklaşımı; çocukları, kendine özgü  bir varoluşa sahip bireyler olarak görmek, çocuğun özgürlüğünü, bağımsızlığını ve yaratıcılığını teşvik etmektir. Vakıf aynı zamanda hak temelli yaklaşımla sanatsal, kültürel, sosyal, sportif etkinlikler ile çocukların gelişimlerine destek olmakta ve tüm çalışmalar çok dilli olarak yürütülmektedir.