IPS İletişim Vakfı

İstanbul


Vakıf, Türkiye'de medya dilinin ve ortamının dönüştürülmesi ve enformasyonun/içeriğin sermayeden ve devletten bağımsızlaşması hedefleri doğrultusunda bilginin yeniden üretilmesi ve dağıtılmasında toplumsal yararı, hak odaklılığı ve anadilde bilgi edinme hakkını temel alarak üç dilli (Türkçe, Kürtçe, İngilizce) bir medya aracı (bianet) odağında kurumsallaşan yapısıyla; haberi, kadın, çocuk ve cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimleri, etnik, ırksal, dinsel/mezhepsel, kültürel kimlikleriyle “ötekileştirilenler”in hakları ve mücadeleleri odağında kuran; başta ifade özgürlüğü, kadın, LGBTİ+ ve çocuk hakları olmak üzere tüm haklara yönelik ihlalleri, hakları sınırlayıcı ya da mevcut sınırların genişletilmesine dönük politika, yasal düzenleme ve uygulamaları izleyen; haberleştirerek toplumu bilgilendiren, arşiv oluşturan, raporlayan bir habercilik anlayışını uygulamaya ve yaygınlaştırmaya dönük editöryel üretim ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar.