Mordem Sanat ve Ekolojik Yaşam Derneği

Diyarbekir


Mordem Sanat Derneği; 160 kişilik dönüştürülebilir tiyatro-sinema salonu, kulis, dans stüdyosu, müzik sınıfları, heykel atölyesi, çalışma ofisi ve fuayesiyle Diyarbakır’da bağımsız bir sanat kompleksidir.

Disiplinler arası iletişimi, ortak işler üreterek üretim ilişkisi kurmanın önemi üstünde durur. Demokratik haklar konusunda söz söylemeyi ve toplumsal barışın inşasında katkıda bulunmayı görev bilen Mordem Sanat, barışçıl, bilinçli, demokratik, adil ve benmerkezcilikten uzak; doğayı koruyan, kimliği veya yönelimleri yüzünden kimseyi ötekileştirmeyen öğretilerle kurulmuş bir toplum yaratma idealine ulaşmanın en nitelikli yolunun sanat olduğunu savunur. Etnik ve kültürel farklılıkların toplumun zenginlikleri olduğunu savunur. Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir bilinci besler ve bireylerin kültürel hayata katılımına öncülük eder. Kültürel hak kayıplarını önlemek için faaliyetler gerçekleştirir. Mordem Sanat, kaybolmak üzere olan kültürel formları topluma yeniden kazandırma yollarını ararken, ilhamını geçmişten motivasyonunu çağdaş ve güncel olmaktan alır. Araştırma ve çalışmaları devam eden güncel işlerle; sanat dalları, sanatçılar, bağımsız inisiyatifler ve kolektifler arası üretim ilişkisi kurma yolunda öncü ya da katılımcı olur. Sahnelediğimiz oyunlar, atölye çalışmaları ve projeleri, bu bilinçle ve öze dokunmadan farklı formlarla yaşatmayı ve toplumun hafızasında yeniden canlandırmayı hedeflemekteyiz.