Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Enqere


Türkiye’nin ilk trans derneği olan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuş bir trans öz örgütlenmesidir. Translar öncelikli olmak üzere LGBTİ+lara yönelik ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ve toplumsal dışlanma gibi konularda projeler üreten ve doğrudan destek hizmeti sunan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, ulusal ve uluslararası alanda savunuculuk faaliyetlerine devam etmekte, ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkelerini baz alarak temel insan hakları alanında çalışmalar yürütmekte.

Diğer sivil toplum örgütleriyle başta trans hakları olmak üzere LGBTİ+ hakları, seks işçiliği mücadelesi ve seks işçilerinin insan hakları alanında, cinsel sağlık, aile, açılma süreci, beden uyum süreci, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli şiddet ve ayrımcılık, eğitim, akademi, çalışma hayatı, askerlik, hapishane, hukuk, medya, kuir kültür sanat çalışmaları ve festival organizasyonu gibi konularda işbirliği ve deneyim paylaşımına açık olan kurum, aslında her türlü işbirliğine açık olabileceğini hatırlatıyor.

Pembe Hayat’a başvuran ve kendini trans şemsiyesinde ve/veya LGBİ+ olarak tanımlayan kişilere; aile, açılma süreci, beden uyum süreci, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli şiddet ve ayrımcılık, eğitim, akademi, çalışma hayatı, askerlik, hapishane, hukuk, medya, cinsel sağlık, ruh sağlığı vb. alanlarda (telefon, mail yoluyla ve/veya yüzyüze şekilde) psikososyal, psikolojik ve hukuki destekler sağlamaktadır. Aynı zamanda dernek bünyesinde bulunan Dilek İnce Giysi Bankası aracılığıyla mahpus ve/veya ihtiyaç sahibi LGBTİ+lara giysi desteği, Ali Aligül Arıkan Kütüphanesi ve derneğin LGBTİ+ hakları konusundaki birikimi aracılığıyla akademik kaynak ve danışmanlık sağlanmakta.