Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

İstanbul


SPOD 2011 yılından bu yana LGBTİ+ hakları, siyasal katılım, hukuki danışmanlık, psikososyal destek, akademik çalışmalar yürütüyor.

Gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayaliyle Türkiye’deki cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dair kişilerin kimlik ve davranışları yüzünden kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri sosyal politikaları amaçlayan SPoD, savunuculuk çalışmalarının yanında LGBTİ+’lara yönelik örnek hizmet modelleri geliştirerek kamu kurumlarına örnek oluşturmayı, buralardaki ayrımcılığın her şeklini ortadan kaldırmayı ve uzun vadede LGBTİ+’lara özel hizmetleri kamu işbirlikleri ile sunmayı hedefliyor.

SPoD, bünyesinde bulunan çalışan ve gönüllüleriyle LGBTİ+’lara hukuki danışmanlık ve psikososyal destek sağlamaktadır. Ruh sağlığı çalışanları, sosyal hizmet uzmanları ve avukatlar gibi kilit meslek gruplarına LGBTİ+’larla çalışma konusunda eğitimler vererek uzman ağları oluşturmakta ve hafta içi her gün Danışma Hattı aracılığıyla açılma, ilişki zorlukları, akran zorbalığı, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsiyet uyum süreci, askerlik süreci, sosyal hizmet kurumları, HIV ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar gibi konularda LGBTİ+’lara destek sunan dernek, LGBTİ+’ları hedefleyen çalışmalarda işbirliği ve deneyim paylaşımına açık.